Prijzen-Vergoedingen

Muziektherapie : 80,00 euro per uur

60,00 euro 3/4 uur

Vergoedingen afhankelijk van aanvullende verzekering.
Voor jeugd afhankelijk van gemeente of vergoeding in de vorm van PGB

Trainingen : kosten in overleg

Ademcoaching : 60,00 per sessie 60 min.
Kennismaking eerste ademanalyse 45,00 euro

Heeft u vragen over de kosten bent u altijd welkom om even te overleggen.

Lidmaatschap NVvMT ; Ned Vereniging voor Muziektherapie lid nr 100019
Ingeschreven Kamer van koophandel nr : 68261993
Ingeschreven bij het SRVB ; Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen                      
                                                                                        | AGB praktijkcode 90103742