Muziektherapie

Muziek maken geeft je een andere kijk op jezelf en het is leuk !
 
Je leert te luisteren naar jezelf.
Muziek geeft gehoor aan je emoties. Dit kan je helpen een beter inzicht te krijgen, op dat wat je dwars zit en belemmert.
Voor de muzikale improvisaties heb je geen ervaring met muziek maken nodig.
 
Uitgangspunt is je eigen KRACHT en CREATIVITEIT  ontdekken.
 
Als je je niet prettig voelt in verschillende sociale situaties; werk, school , gezin , sport ……kan dit leiden tot allerlei vormen van klachten , b.v. somber zijn , boos zijn , je terug trekken,  faalangst of  lichamelijke klachten.
 
Muziektherapie geeft een andere ingang , dan alleen met woorden, om aan die klachten te werken.
In dit proces ben je in het samenspel steeds actief aan het zoeken naar jouw muzikaal verhaal.
 
In het bepalen van jouw doelen werk ik met de Transdiagnostische factoren Het begrip ‘transdiagnostisch’ betekent: een rol spelend bij verschillende psychische aandoeningen. Door verschillende professionals die werken in de geestelijke gezondheidszorg is er een stuk geschreven om  de vertaalslag te maken  tussen de behandeldoelen vanuit diverse diagnoses,  naar behandeldoelen die al gebruikt werden binnen de Vaktherapie in de GGZ. Hieruit is  de term Transdiagnostische factoren ontstaan. Met transdiagnostische factoren worden de klachten en problemen vertaald in professionele begrippen die aangrijpingspunten bieden voor behandeling van deze overstijgende klachten en problemen.